eng / dk / es   

COVID-19 og suspension af ansættelse

22/03/2020

På grund af COVID-19 har den spanske regering vedtaget dekret 8/2020 af 17. marts om "presserende tiltag for stabilisering under alarmtilstanden", herunder midlertidige foranstaltninger for arbejdsgivere for at kunne opretholde arbejdspladser.


Før COVID-19

Hidtil har den spanske lov om ansættelse reguleret vilkårene for arbejdsgivere i forhold til afskedigelse af medarbejdere eller suspendering af ansættelser som følge af økonomiske og tekniske problemer.

 

Disse vilkår var:

 

 • Kollektiv afskedigelse med fratrædelsesgodtgørelse på 20 dages løn pr. arbejdsår.
 • Midlertidig suspension af ansættelsesforholdet, hvor arbejdsgiveren skulle betale 100% af socialsikringsbidrag under denne suspension uden en fratrædelsesgodtgørelse.
 • Midlertidig reducering af arbejdstiden, hvor arbejdsgiveren skulle betale 100% af socialsikringsbidraget under denne arbejdstidsreduktion uden fratrædelsesgodtgørelse.

Under COVID-19

Fra den 17. marts 2020 og i en periode på en måned med mulighed for forlængelse har den spanske regering godkendt nye betingelser med henblik på at bevare ansættelserne i Spanien.

 

ERTE: En ERTE betyder, at arbejdsgiver kan suspendere ansættelseskontrakter for en midlertidig periode, mens alarmtilstanden er i kraft.

SUSPENSION: Suspensionen kan være kollektiv eller kun for nogle ansatte, afhængigt af virk-somhedens funktioner og behov. Suspensionen kan ske uden betaling af fratrædelsesgodtgørelse.

REDUCERING AF ARBEJDSTID: Arbejdsgiver kan, midlertidigt og mens alarmtilstanden er i kraft, aftale med medarbejderne en reduktion af arbejdstiden kollektivt eller for enkelte ansatte uden fratrædelsesgodtgørelse.

 

For at blive accepteret som en ERTE, skal suspenderingen eller nedsættelsen af arbejdstiden være forårsaget af én af følgende:

 

 1. Force majeure: Suspension af aktivitet, midlertidig lukning af lokaler, vanskeligheder med mobilitet, manglende modtagelse af forsyninger.
 2. Økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager: Virksomhen tager beslutningen ensidigt, når den finder det umuligt at fortsætte med sin aktivitet, da den ikke kan overholde sine forpligtelser.

Proces

 • Det er nødvendigt at udarbejde en rapport og informere Arbejdsmyndighederne, herunder levere dokumentation for force majeure eller de økonomiske, tekniske og organisatoriske årsager.
 • Medarbejderne skal informeres.
 • Arbejdsmyndighederne har 5 dage til at træffe en afgørelse efter at have bekræftet eller afvist force majeure, og 7 dage efter at have bekræftet økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager.
 • Arbejdsmyndighederne kan bede Arbejds- og socialsikkerhedsinspektoratet om en rapport. I tilfælde af force majeure er indholdet af denne ikke obligatorisk, mens det er obligatorisk i tilfælde af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager.

Er COVID-19 force majeure?

Nej!

 

COVID-19 kan ikke automatisk anses som force majeure.

 

Som sagt er det nødvendigt at levere en rapport og dokumentere, at virksomheden er nødt til at ophøre med sin aktivitet.

 

Eksempelvis bad en fastfoodvirksomhed for nylig myndighederne om at godkende en kollektiv ERTE, da de besluttede at lukke alle lokaler i Spanien under henvisning til force majeure. Arbejdsmyndighederne har afvist force majeure, med begrundelsen at det stadig er muligt for virksomheden at levere take-away, og der ikke er et forbud mod at forlede hjemmen for at købe take-away mad i bil.

 

Arbejdsmyndighederne mente endvidere, at en kollektiv suspension af ansættelserne ville kunne undgås med en reduktion af arbejdstiden.

 

Hvis ERTE godkendes, hvad så?

Når arbejdsmyndighederne har godkendt, at årsagen til ERTE eller reduktion af arbejdstid er force majeure, er de nye vilkår herefter:

 

 • Hvis virksomheden har mindre end 50 ansatte fritages den for at betale socialsikringsbidrag.
 • Hvis virksomheden har 50 eller flere ansatte, fritages den for at betale 75% af socialsikringsbidrag.
 • Medarbejderne modtager dagpenge for den midlertidige suspension  af ansættelse eller for den reducerede arbejdstid.
 • Ventetid og betingelser for modtagelse af dagpenge forsvinder.

Varigheden af de ekstraordinære foranstaltninger

Varigheden af de ekstraordinære foranstaltninger er foreløbigt 1 måned, mens den ekstraordinære alarmtilstand er gældende.

 

Den 25. marts holder den spanske kongres møde vedrørende forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger.

 

Download som PDF iconFakta Ark.