eng / dk / es   

Spansk NIE-nummer

Download: 

Danskere, der ønsker at købe fast ejendom i Spanien, skal være opmærksomme på, at samtlige købere skal have et spansk NIE-nummer. Der bør i god tid søges herom hos Spaniens Ambassade i København.

 

Hvad er et spansk NIE-nummer ?

I daglig tale omtales nummeret blot NIE, hvilket er en forkortelse for Número de Identidad de Extranjero, der direkte oversat til dansk betyder identifikationsnummer for udlændinge. 

 

Det kan bedst sammenlignes med det danske CPR-nummer, der tilsvarende identificerer en person i Danmark overfor de offentlige danske myndigheder mv.

 

Hvem skal have et spansk NIE-nummer ?

Alle udlændinge (danskere) med økonomisk,  erhvervsmæssig eller social relation til Spanien. 

 

Dette betyder, at man skal erhverve sig et NIE-nummer, hvis man som dansker eksempelvis ønsker at købe fast ejendom i Spanien, stifte et spansk selskab eller hvis man som arving skal have udlagt arv  / en fast ejendom fra Spanien.

 

Det samme gør sig gældende for danskere, der skal indsættes som administrator eller bestyrelsesmedlem i et spansk selskab.

 

Hvordan ansøger jeg om et spansk NIE-nummer ?

Alle danskere kan ansøge om spansk NIE-nummer via Spaniens Ambassade i København. 

 

Spaniens Ambassade

Kristianiagade 21

2100 København Ø

Telefon: +45 35 42 47 00

 

For yderligere oplysninger om NIE-ansøgning og gebyr kontakt venligst Spaniens Ambassade.

 

Det er herudover muligt at give fuldmagt til en person i Spanien til henholdsvis at ansøge om NIE-nummer og afhente det på ansøgningsstedet lokalt i Spanien. 

 

Hvornår bør jeg ansøge om spansk NIE-nummer ?

Så tidligt som muligt. 

 

I forbindelse med køb af fast ejendom eller stiftelse af et selskab i Spanien, er det på det tidspunkt, hvor man træffer beslutningen om at købe ejendommen eller stifte selskabet.