eng / dk / es   

Global Corporate Management

Zafo Law tilbyder en komplet service og varetagelse af selskabets mest almindelige administrative forpligtigelser.

 

 

Global Corporate Management

Zafo Law er et spansk advokatkontor med store kompetencer indenfor spansk erhvervsret, er vi også opmærksomme på det behov for integreret juridisk rådgivning, som alle selskaber i dag efterspørger. 

 

Som en konsekvens heraf har Zafo Law samlet et multi-tasking team af advokater og regnskabskyndige, der kan tilbyde en løsning, som består i, at Zafo Law blandt andet forestår det spanske selskabs bogføring, lønsedler, moms- og skatteangivelser, de månedlige indbetalinger til ”seguridad social” og udarbejdelse af spansk årsregnskab.

 

Datterselskab i Spanien ejer af dansk moderselskab

Zafo Law har særlig erfaring med at agere som Global Corporate Manager for danske datterselskaber i Spanien. Som eksempel herpå kan vi nævne Uhrenholt España S.L.U. (Uhrenholt A/S) og Milestone Systems Iberia S.L.U. (Milestone Systems A/S).

 

Herudover kan Zafo Law som spansk advokatkontor yde rådgivning om en lang række juridiske erhvervsforhold samt assistere med gennemførelse af de enkelte selskabsdispositioner i det spanske datterselskab.

 

Zafo law som sekretær i bestyrelsen for det spanske selskab

Ved at indsætte Zafo Law i en funktion som sekretær for bestyrelsen i det spanske selskab, uden at Zafo Law dermed bliver medlem af bestyrelsen (”secretario no miembro”), kan der i praksis opnås en langt mindre administrativ byrde, da Zafo Law igennem denne særlige juridiske figur kan forestå en række formelle funktioner, uden at bestyrelsen personligt skal give møde for notar i Spanien.

 

Med Zafo Law som sekretær for bestyrelsen i det spanske selskab opnås blandt andet:

 

 

 

 

Spansk selskab ejer af privatperson

Vores Global Corporate Management service kan også anvendes af alle andre spanske selskaber, uden at de nødvendigvis indgår i en struktur ejet af et dansk eller udenlandsk moderselskab.