eng / dk / es   

Skat

Zafo Law rådgiver om spanske skatteforhold for virksomheder

 

Vi rådgiver både spanske selskaber og danske moderselskaber om forskellige spanske skatter såsom selskabsskat, indkomstskat for ikke-residente, skat af notarielle dokumenter og lokale skatter. 

 

Spansk skatterepræsentant

Danske selskaber med datterselskab i Spanien skal angive én i Spanien bosiddende skatterepræsentant efter eget valg, hvorvefter de spanske skattemyndigheder bindende virkning for selskabet kan nøjes med at henvende sig til den udpegede spanske skatterepræsentant i forbindelse med fremsendelse af påkrav og underretninger mv.

 

Zafo Law kan angives som spansk skatterepræsentant:

 

Digital indberetning til de spanske skattemyndigheder

For selskaber etableret i Spanien skal alle månedlige, kvartalsvise og årlige indberetninger af selskabsskat til de spanske skattemyndigheder ske digitalt. Dette kan Zafo Law forestå på vegne af virksomheden.

 

Vores services

Som en del af vores services er Zafo Law angivet som spansk skatterepræsentant for flere danske moderselskaber såvel som for deres spanske datterselskaber, hvorved begge selskaber opfylder henholdsvis kravet om udenlandske moderselskabers angivelse af en spansk skatterepræsentant og det spanske selskabs forpligtigelse til at foretage digitale indberetninger til de spanske skattemyndigheder.