eng / dk / es   

Arv & testamente

Skifteprocessen i Spanien starter ikke automatisk. Det er kun på initiativ fra arvingerne at behandlingen af skiftet påbegyndes. Kort frist til betaling af spansk arveafgift.

 

Særlige spanske arveforhold

International arveret er et meget kompleks juridisk område. For danske arvinger, advokater og bobestyrer er følgende særlige spanske arveforhold af stor betydning og meget forskelling fra et dansk skifte.

 

 

Hvorfor oprette et spansk testamente?

Zafo Law anbefaler alle danskere, der ejer fast ejendom i Spanien at oprette et spansk testamente uanset om de måtte være residente eller ikke-residente i Spanien.

 

Vores styrker

Så snart der til gennemførelsen af et skifte i Spanien er et internationalt element i form af afdødes danske nationalitet, så får skiftet en meget kompleks juridisk vinkel, der ofte medfører anvendelsen af dansk arveret, i det omfang dette kan lade sig gøre. I denne situation er det derfor særlig vigtigt at få juridisk bistand fra et spansk advokatkontor, der er fortrolig med dansk arveret.

 

Vores services

Vores bistand i Spanien er i høj grad orienteret mod danske arvinger, advokater og bobestyrere indenfor følgende områder: