eng / dk / es   

Civile retssager

Civile retssager definerer vi som retssager, der vedrører privatpersoner.

 

 

I denne proces kan vi således overføre alle arbejdsomåder indeholdt i  vores afdeling for private´s retsforhold til vores afdeling for retssager, hvor hovedformålet er opnåelse af en dom i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde en løsning uden indblanding af de spanske domstole.

 

Vores styrker

Vores advokater, der tager sig af civile retssager, udgør tilsammen et godt funderet team med en bred faglig kvalifikation, hvor den enkelte advokat har stor erfaring indenfor et eller flere af vores retssagsområder, såsom fast ejendom, private kontrakter eller international arveforhold samt skattesagers behandling hos de offentlige myndigheder. Via vores medarbejderes forskellige nationaliteter (dansk, spansk og fransk) har vi herudover et værdifuldt internationalt perspektiv i denne type sager.

 

Vores services

Da vi forstår civile retsager som den retslige behandling af de juridiske områder indeholdt i vores afdeling for private´s retsforhold, så kan vi opdele vores tilbud om bistand til gennemførelse af en retssag i Spanien i følgende emner:

 

 

Sagsopdrag til Zafo Law

Der er mange forhold, som der skal tages højde for i forbindelse med gennemførelsen af en retssag i Spanien. Udover det juridiske forhold, der giver anledning til påbegyndelsen af en retssag, skal en række forhold af mere procesuel karakter overvejes. Skal vi illustrere et sagsopdrag til  Zafo Law fra en retssagsvinkel, så kan det opdeles i henholdsvis rådgivning, muligheder og retssagsbehandling, således som det ses i denne figur:

 

 

Vores internationale erfaring

Siden etableringen af Zafo Law i 2004 har kontoret opnået  ekstraordinær erfaring med rådgivning af danske klienter om spanske retsforhold og retssagsbehandling i Spanien, da langt de fleste sager, som Zafo Law behandler indeholder et internationalt element, der involverer Danmark.