eng / dk / es   

Retssager indenfor erhverv

Retssager indenfor erhverv udgøres af de retssager, hvor der er en konflikt, der udspringer af et erhvervsforhold såsom agentur-, distributions- og franchisekontrakt eller forhold omhandlende det i Spanien meget skrappe personlige ansvar for administrator og bestyrelsesmedlemmer i spanske selskaber.

 

 

Vores styrker

Advokaterne i vores afdeling for retssager indenfor erhverv komplementerer hinandens erfaringer, hvor nogle har større erfaring med retssager indenfor merkantile kontrakter, forsikring og transport, mens andre har haft fokus på behandling af retssager om erstatning, professionelt ansvar, erstatning og økonomisk kriminalitet. Via vores medarbejderes forskellige nationaliteter (dansk, spansk og fransk) har vi et værdifuldt internationalt perspektiv i retssager.

 

Vores services

Definitionen af retssager indenfor erhverv, som retssager, hvor der er en konflikt, der udspringer af et erhvervsforhold, giver os en emneliste, som vi kan opdele og illustrere på følgende måde:

 

 

Sagsopdrag til Zafo Law

Der er mange forhold, som der skal tages højde for i forbindelse med gennemførelsen af en retssag i Spanien. Udover det juridiske forhold, der giver anledning til påbegyndelsen af en retssag, skal en række forhold af mere procesuel karakter overvejes. Skal vi illustrere et sagsopdrag til  Zafo Law fra en retssagsvinkel, så kan det opdeles i henholdsvis rådgivning, muligheder og retssagsbehandling, således som det ses i denne figur:

 

 

Vores internationale erfaring

Siden etableringen af Zafo Law i 2004 har kontoret opnået  ekstraordinær erfaring med rådgivning af danske klienter om spanske retsforhold og retssagsbehandling i Spanien, da langt de fleste sager, som Zafo Law behandler indeholder et internationalt element, der involverer Danmark.