eng / dk / es   

Seneste sager

Uberettiget afskedigelse?

¿Kan det anses for en uretmæssig afskedigelse, når der er tale om en freelance medarbejder? 

I en sag som Zafo Law fik i opdrag var det afgørende ansættelsesretlige spørgsmål om et samarbejde med en selvstændig / freelancer (agentaftale) kunne sidestilles med et almindeligt arbejdsforhold og følgende anvendelse af de almindelige ansættelsesretslige regler i spansk ret.

 

Lige netop denne problemstilling er ikke set ofte ved de spanske domstole, og der eksisterer derfor ikke en konsolideret retspraksis herom. Zafo Law stod derfor med en princippiel sag, hvor en dansk fond bad om rådgivning i forhold til ophør af en agentaftale, hvor modparten (agenten) krævede erstatning efter de ansættelsesretlige regler om uberettiget afskedigelse. Parterne valgte at indgå et forlig før sagen kom for retten.

Dansk konkursbo i Spanien

Zafo Law bistår en dansk kurator fra et af de største advokatkontorer i Danmark i en sag, hvor det danske konkursbo har mulighed for at søge sig fyldestgjort i værdifuld fast ejendom beliggende på Mallorca. Vores bistand udgør en integreret del af konkursprocessen i Danmark. Vi forudser, at udfaldet af sagen vil være af den største interesse for alle danske advokater, der agerer som kurator i konkursboer, der enten har aktiver i Spanien eller, som i den pågældende sag, har mulighed for at påbegynde en særlig civil strafferetlig proces i Spanien, hvormed der åbnes op for anvendelsen af helt andre og mere effektfulde inddrivelsesmuligheder, da sagen i Spanien behandles som en straffesag. 

Uhrenholt España S.L.U.

Som en del af sin Global Corporate Management service forestår Zafo Law afholdelse af den årlige generalforsamling samt udarbejdelse og indgivelse af spansk årsregnskab for det danske datterselskab i Spanien, Uhrenholt España S.L.U., hvis danske moderselskab, Uhrenholt A/S er beliggende i Middelfart. For datterselskabet i Spanien forestår Zafo Law endvidere den løbende bogføring, lønsedler til medarbejdere i Spanien, opgørelse og indbetaling af spansk seguridad social samt indberetning af skat og moms.

Autosock Operations Spain S.L.

Zafo Law har forestået stiftelse i Spanien af selskabet Autosock Operations Spain S.L., som et norsk datterselskab til Autosock Operation AS. Derudover varetager Zafo Law via sin Global Corporate Management service fremover afholdelse af årlig generalforsamling samt udarbejdelse og indgivelse af spansk årsregnskab for det norske datterselskab i Spanien. Endvidere forestår Zafo Law den løbende bogføring, lønsedler til medarbejdere i Spanien, opgørelse og indbetaling af spansk seguridad social samt indberetning af skat og moms.

Pages