eng / dk / es   

Pant i fast ejendom

Zafo Law har specialiseret sig i rådgivning af danske kreditorer, advokater, banker og realkreditinstitutter om forhold vedrørende pantesikkerheder i fast ejendom beliggende i Spanien. 

 

Vores services

Vores højt specialiserede ydelser rettet mod danske banker, finansielle institutter og kreditorer indenfor pant i fast ejendom i Spanien kan illustreres på følgende vis:

Vores styrker

Vi har stor kendskab til den måde danske banker og realkreditinstitutters driver forretning på i Danmark, herunder deres vilkår, særlige forhold såsom dansk realkredit, pantesikkerhedsbehov og betingelser.

 

Zafo Law kan derfor tilbyde en specialiseret bistand i sager om pant i fast ejendom i Spanien,herunder stiftelse af pantesikkerheden, tinglysning og den eventuelle fuldbyrdelse af pantet.

 

Vores kvalificerede erfaring

Blandt vores klienter har vi den vigtigste spiller på det skandinaviske marked for ejendomsfinansiering i Spanien, Nykredit Realkredit A/S. Vi er endvidere advokat i Spanien for andre danske banker, virksomheder, private investorer og flere advokatkontorer etableret i Skandinavien.